Rowan Legal

V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL jsme si dobře vědomi toho, že hlavním aktivem v podnikání jsou lidé. Současně jsme si vědomi, že zaměstnanecké vztahy mohou být jak komplikované, tak i citlivé.

Ke všem záležitostem spojeným s pracovním právem přistupujeme individuálně a s  respektem ke všem účastníkům. Jsme schopni navrhnout našim klientům efektivní řešení, která nemají negativní vliv na firemní kulturu, ani na vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Naše poradenství ve věcech pracovního práva v sobě vždy spojuje naše dlouholeté zkušenosti s oblastí pracovního práva, stejně tak jako naše vlastní zkušenosti z pozice zaměstnavatele spolu s konkrétními potřebami našich klientů.

V naší praxi se věnujeme základnímu právnímu poradenství v běžných otázkách zaměstnávání osob, kdy klientům pomáháme s vypracováním pracovněprávní dokumentace.

Stejně efektivně jsme schopni řešit komplexnější otázky jako je kolektivní vyjednávání, restrukturalizace, převádění zaměstnanců, propouštění celých kolektivů.

Do sféry našich služeb spadají rovněž oblasti smluv o výkonu funkce statutárních orgánů, smlouvy uzavírané s osobami samostatně výdělečně činnými a další smlouvy, u kterých se obchodní právo překrývá s právem pracovním.

V neposlední řadě poskytujeme poradenství týkající se soukromí a otázek ochrany osobních údajů v zaměstnaneckých záležitostech.  Další informace naleznete v představení našich služeb v oblasti Soukromí a ochrany údajů.

Jak můžeme pomoci:

Vybrané reference: