Rowan Legal

Již od vzniku naší kanceláře nás klienti vyhledávají pro naše rozsáhlé zkušenosti a znalosti z oblasti práva duševního vlastnictví. Historicky je tak právo duševního vlastnictví spolu s právem ICT jednou z klíčových oblastí naší praxe. Zajišťujeme kompletní právní podporu napříč různými oblastmi duševního vlastnictví, včetně autorského práva, ochranných známek, obchodních názvů, návrhů, patentů, názvů domén a nekalosoutěžních předpisů.

Členové týmu ROWAN LEGAL specializující se na právo duševního vlastnictví denně poskytují poradenství a zastoupení klientům jak ve sporných, tak nesporných agendách. Naší prací je dělat vše pro obranu klientových práv, počínaje přípravou podkladů pro registraci ochrany předmětného duševního vlastnictví až po zajišťování nerušeného užívání zapsaného či nezapsaného práva.

Díky našim špičkovým znalostem z oblasti technologií poskytujeme našim klientům podporu už ve fázi přípravy vývoje softwaru či nových technologií, pomáháme jim s implementací open source softwaru a optimalizujeme licenční podmínky podle jejich potřeby. Naši klienti nás proto vyhledávají s problémy týkající se autorského práva právě proto, že jsme schopni jim porozumět a nabídnout řešení, které má oporu v našich dokonalých znalostech prostředí a dlouholetých zkušenostech.

Odborníci z našich řad pro klienty bedlivě hodnotí a zpracovávají další právní aspekty softwaru a jeho vývoje, on-line licenční smlouvy, poskytování on-line služeb a ochranu databází. Naši klienti vyhledávají naše služby také v případě sporů s kolektivními správci práv a v souvislosti s právními problémy v případě nasazení nových technologií do interních a externích procesů.

Pokud jde o praktickou aplikaci dalších práv duševního vlastnictví, pomáháme klientům při podávání přihlášek v souvislosti s celními postupy, při provádění zkušebních nákupů, dále poskytujeme poradenství týkající se padělání, návrhů žalob na upuštění od užívání ochranných známek a zastupujeme klienty před celními orgány, Policií ČR a úřady pro ochranu spotřebitelů.

Naši specialisté z oboru řešení sporů v této oblasti dbají o zájmy klientů a podnikají všechny dostupné kroky pro ochranu klientových práv, včetně zastupování před soudy všech instancí. Blíže k této oblasti naleznete v rubrice řešení sporů.

Jak můžeme pomoci:

Vybrané reference: