Rowan Legal

Nikdo Vám není schopen zaručit, že Váš smluvní partner dostojí vždy svým slibům, ale dobrá smlouva může zajistit adekvátně dobré šance na úspěch v případě sporu. I proto naši klienti při vzniku obchodně-závazkových vztahů volí právě ROWAN LEGAL. Náš tým odborníků pomáhá klientům předcházet zbytečným a nákladným situacím případných soudních sporů plynoucích z nedostatečné úpravy vzájemných závazků. Naše kancelář vždy pomáhá předvídat klientům různé situace, které při plnění smlouvy mohou nastat.

Naše kancelář působí jako právní poradce ve vztahu ke všem typům obchodních smluv a aspektům obchodního práva. Společně s našimi klienty nacházíme správná obchodní řešení, diskutujeme o návrzích příslušných smluvních dokumentů a zastupujeme je při vyjednávání smluvních podmínek.

Naši právníci asistují klientům při formulaci smluv a vyjednávání v českém, slovenském, anglickém, německém či ruském jazyce. Mnoho členů našeho týmu studovalo a poté pracovalo v zahraničí, odkud si odnesli významné zkušenosti z tamní právní praxe a spolupráce na nejvýznamnějších smluvních dokumentech. Díky tomu jsme klientům nápomocni k řešení smluvních otázek i v rámci přeshraničního obchodního styku, neboť disponujeme znalostmi daného prostředí a obyčejového práva.

Poskytujeme poradenství jak ve vztahu k  typizovaným smlouvám, jako jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování služeb, franšízové dohody, outsourcing, tak i ve vztahu k jedinečným smluvním dokumentům navrženým na míru konkrétního obchodního případu. Díky tomu jsme schopni pokrýt veškeré obchodní činnosti našich klientů.

Mnoho našich klientů působí v oblastech, které podléhají přísné zákonné regulaci. Proto naši klienti oceňují naše hluboké znalosti příslušných předpisů, díky kterým předvídáme nezamýšlené situace a minimalizujeme rizika. Díky profesionálům z naší kanceláře disponujeme značným know-how v mnoha právních odvětvích, a proto našim klientům pomáháme v různých sférách obchodní činnosti, pro které je typická roztříštěná úprava právních předpisů počínaje oblastí léčiv, finančních služeb, potravin, regulace požadavků na hračky, až v neposlední řadě po předpisy zavedené dle technických norem a standardů.

Jak můžeme pomoci:

Vybrané reference: