Rowan Legal

ROWAN LEGAL poskytuje kompletní portfolio právních služeb v oblastech českého i evropského soutěžního práva.

Mimo běžné každodenní poradenství ohledně práva hospodářské soutěže spočívající v přípravě a revizi obchodních smluv a soutěžní analýze fúzí a akvizic, poskytujeme klientům i komplexní právní podporu zaměřenou na právo hospodářské soutěže, včetně poradenství ohledně kartelů, vztahů a praxí v dodavatelsko-odběratelských vztazích a souvisejícího zastupování ve správních řízeních i před českými i evropskými soudy.

Mezi naše klienty patří přední hráči na trhu v oblasti dopravních služeb, odpadového hospodářství, poskytování IT a telekomunikačních služeb, platebních služeb a mnoha dalších. Těmto klientům poskytujeme komplexní poradenství ohledně všech aspektů českého a evropského práva hospodářské soutěže v České republice i EU a pomáháme jejich potížím v souvislosti s hospodářskou soutěží pokud možno spíše předcházet. Pokud se již problémy objeví, zastupujeme klienty již od zahájení šetření Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Pro naše klienty také připravujeme tzv. compliance manuály mj. na téma hospodářské soutěže, jakož i workshopy a školení, včetně vypracování konkrétních příruček a směrnic zaměřených na neohlášené prohlídky prováděné českými i evropskými orgány na ochranu hospodářské soutěže.

Jak můžeme pomoci:

Vybrané reference: