Rowan Legal

Našim klientům z oblasti nemovitostí a stavebnictví nabízíme kompletní právní poradenství v oblastech práva nemovitostí, smluvního a transakčního práva, stejně jako v oblastech finančního práva. V rámci naší praxe pomáháme klientům i s jednáním s úřady státní správy a se subjekty zabývajícími se životním prostředím a ekologickými aspekty výstavby.

Mezi naše klienty patří čeští i zahraniční developeři, kterým poskytujeme komplexní právní služby v rámci jejich projektů. Právní servis zahrnuje sepisování rozličných typů smluv, podporu při získávání potřebných povolení, revize dokumentace a právní prověrky nemovitostí. Klientům pomáháme řešit také otázky týkající se financování developerských projektů a daňové problematiky.

V případě sporů pak naše klienty zastupujeme ve všech fázích a úrovních řešení sporů. Více informací najdete v sekci Řešení sporů a rozhodčí řízení.

Jak můžeme pomoci: