Rowan Legal

Zbrojní průmysl nepatří mezi obvyklé právní specializace, přesto se v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL věnujeme této oblasti již dlouhodobě. Právní poradenství poskytujeme významným nadnárodním dodavatelům zbrojních a souvisejících technologií v celé šíři naší specializace, včetně problematiky offsetových programů.

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL poskytuje právní podporu také dodavatelům a odběratelům vojenského a bezpečnostního materiálu a souvisejících služeb při sjednávání smluv nebo zajišťování úředních povolení.

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL nabízí služby právníků, kteří se po mnoho let specializují na vyjednávání a vyjednávací taktiky při uzavírání obchodních smluv. Díky zkušenostem a všestrannému zaměření je kancelář schopna poskytnout veškerou podporu při zastupování ve sporech před soudy a rozhodčími tribunály, které jsou s ohledem na specifika tohoto odvětví velmi složitým a unikátním oborem.

Zvláštní rysy vojenské a bezpečnostní oblasti přinášejí obtíže a rizika pro zadavatele veřejných zakázek i pro účastníky příslušných zadávacích řízení. Služby advokátní kanceláře minimalizují rizika vyplývající ze specifického charakteru této oblasti a zamezují právním pochybením, která právě v této oblasti mohou mít závažné následky.

Jak můžeme pomoci: