Rowan Legal
  • Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LLM, CIPP/E, Mgr. Bohuslav Lichnovský, CIPP/E
  • Vyšlo: epravo.cz, 4.1.2019

Mgr. Michal Nulíček, LLM, CIPP/E (partner) a Mgr. Bohuslav Lichnovský, CIPP/E (advokát) připravili článek pro magazín epravo.cz na téma: Zpracování osobních údajů na globalizovaném trhu: dopad nových vodítek Sboru.

V rámci globalizovaného trhu přirozeně nedochází pouze k pohybu zboží a služeb, ale také pohybu osobních údajů a jejich přeshraničnímu zpracování. Zpracování osobních údajů s sebou nese řadu povinností, které musí plnit nejen subjekty zpracovávající osobní údaje na území Evropské Unie, ale také další subjekty, pokud na ně dopadá nařízení GDPR.

Celý článek naleznete zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/zpracovani-osobnich-udaju-na-globalizovanem-trhu-dopad-novych-voditek-sboru-108629.html


Soutěžně-právní aspekty posuzování tržního postavení on-line platforem (1. část) Jaký je ideální model odpovědnosti za autonomní systém?