Rowan Legal
  • orsulik@rowanlegal.com

David Oršulík je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

David se v týmu ROWAN LEGAL věnuje především oblasti soutěžního práva, v rámci které má zkušenosti s poskytováním právní podpory klientům v celém spektru soutěžně-právních aspektů. David se mimo jiné podílel a podílí na zpracování právních analýz, přípravě compliance systémů a manuálů nebo přípravě návrhů a podání k příslušným správním či soudním orgánům, a to jak v oblasti spojování soutěžitelů, tak v oblasti možného zneužití dominantního postavení, zakázaných dohod či poskytování nedovolené veřejné podpory.

Kromě soutěžního práva se David dále specializuje na oblast bankovního a finančního práva, ve které se zaměřuje zejména na problematiku právní úpravy platebního styku v kontextu směrnice PSD2. V této oblasti má David zkušenosti s poskytováním komplexního právního poradenství pro klienty z řad bankovních i nebankovních poskytovatelů platebních služeb.

V neposlední řadě se David v rámci týmu ROWAN LEGAL věnuje právu korporátnímu, fúzím a akvizicím, a dále oblasti medicínského a farmaceutického práva, kde poskytuje právní podporu zejména klientům z řad nadnárodních společností.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Koncipient (07/2017 – současnost)
  • Právní asistent (03/2015 – 06/2017)

Společnost: Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D.
Pozice: Právní asistent
Období: 09/2013 – 11/2014

Společnost: AK GÜRLICH & Co.
Pozice: Právní asistent
Období: 07/2014 – 10/2014

Společnost: AK JUDr. Roman Schneider
Pozice: Právní asistent
Období: 03/2013 – 06/2013