Rowan Legal

V kanceláři ROWAN LEGAL poskytujeme celou škálu komplexních právních služeb klientům v oblasti stavebnictví a nemovitostí.

Naše práce v oblasti stavebnictví zahrnuje mimo jiné i poradenství majitelům nemovitostí, developerům, dodavatelům i subdodavatelům, obcím a dalším orgánům veřejné správy. Našim klientům radíme ve všech záležitostech týkajících se stavebnictví a výstavby nemovitostí, zastupujeme je ve správních řízeních, stejně jako při vyjednávání smluv. Máme rozsáhlé zkušenosti s pravidly FIDIC jak z hlediska vyjednávání, tak i ve všech fázích vícestupňového řešení sporů.

V oblasti nemovitostí radíme našim klientům s veškerými záležitostmi souvisejícími s komplexními i dílčími projekty a obchodními případy, včetně poradenství při vyjednávání a přípravě smluv, due diligence, poradenství týkající se nejvhodnější struktury obchodního případu a asistence při vyjednáváních souvisejících s finančními aspekty projektu.

V případě sporů pak naše klienty zastupujeme ve všech fázích a úrovních řešení sporů. Více informací najdete v sekci Řešení sporů a rozhodčí řízení.

Jak můžeme pomoci:

Vybrané reference: