Rowan Legal

Řešení sporů je dlouholetou tradiční specializací ROWAN LEGAL. Advokáti advokátní kanceláře ROWAN LEGAL zastupují klienty v různých úrovních soudních řízení a v rozhodčích řízeních již od roku 1990.

Úspěchy advokátní kanceláře ROWAN LEGAL bývají pravidelně oceňovány v soutěži Právnická firma roku. Ve specializaci Řešení sporů a arbitráže se opakovaně umísťujeme mezi předními českými a slovenskými advokátními kancelářemi. Tuto kategorii jsme vyhráli v roce 2013 na Slovensku a v roce 2014 v České republice.

Právní tým má bohaté zkušenosti z řešení sporů v rámci mezinárodních arbitráží podle různých pravidel, jako jsou ICC, ICSID, SCC, UNCITRAL, LCIA, VIAC. Specialisté ROWAN LEGAL – Miloš Olík, Martin Janoušek a Vilém Podešva – působí pravidelně v rolích rozhodců. Zkušenosti z rozhodování sporů pak využívají při zastupování klientů v rolích advokátů.

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL má dále bohaté zkušenosti s alternativními způsoby řešení sporů, např. mediace, negociace, adjudikace. Specialisté ROWAN LEGAL – Miloš Olík, Josef Donát a Lukáš Duffek – jsou zapsanými mediátory dle zákona č. 202/2014 Sb., o mediaci.

Naši právníci mají rovněž rozsáhlé zkušenosti se spory v oblasti ochrany mezinárodních investic. Zastupovali jsme úspěšně Českou republiku a Slovensko v několika investičních sporech a rovněž jsme pomohli několika českým investorům v zahraničí.

Advokáti ROWAN LEGAL zastupují zájmy svých klientů ve všech stádiích řešení sporů. Naším posláním je poskytnout klientovi kompletní spektrum služeb, které pomohou klientovi zabránit vzniku nebo rozšíření sporu. V případě, že spor již běží, vynakládáme maximální úsilí k jeho efektivnímu vyřešení v souladu se skutečnými zájmy klienta. K naplňování tohoto poslání nám pomáhá soustavné vzdělávání se a bohatá praxe jak v soudních sporech a rozhodčích řízeních, tak v alternativních způsobech řešení sporu.

Specialisté na řešení sporů v ROWAN LEGAL často přednášejí na konferencích a jsou autory či spoluautory odborných článků a publikací.

Jak můžeme pomoci:

Vybrané reference: