Rowan Legal

Právo informačních a komunikačních technologií je jedno z nejdynamičtějších právních odvětví s významným dopadem na podnikání našich klientů. S každým rozhodnutím národních i evropských soudů se mění pohled na povinnosti podnikatelů využívajících informační technologie. Z toho důvodu sledujeme aktuální vývoj českých, zahraničních i mezinárodních právních úprav za naše klienty a poskytujeme jim vždy jen to nejvhodnější poradenství. Díky tomu  jsme špičkou v tomto oboru a držíme dlouhodobé prvenství v renomovaných soutěžích jako je Právnická firma roku v kategorii Právo IT.

K nejdůležitějším oceněním však patří spokojenost našich klientů, mezi které se řadí firmy z oblasti ICT, patřící mezi lídry na českém i evropském trhu. Jsme předními odborníky v poskytování poradenství v oblastech implementace informačních systémů, outsourcingu, vývoji software, e‑commerce, cloud computingu a kybernetické bezpečnosti a dalších souvisejících oblastech. Díky komplexnosti námi poskytovaných služeb tak často zastupujeme příjemce služeb informačních a komunikačních technologií, včetně klientů z finančního sektoru.

Odborná veřejnost i podnikatelé také oceňují naše znalosti v oblasti telekomunikací. V tomto právním odvětví poskytujeme komplexní podporu našim klientům ohledně právních aspektů poskytování telekomunikačních služeb (připojení k internetu, datové sítě a informační bezpečnost) a jejich souladu s regulačními požadavky. Proto mezi naše klienty patří jak přední poskytovatelé telekomunikačních služeb, tak i jejich příjemci. Dlouhodobá spokojenost klientů s našimi službami a jejich důvěra v naše právní rady nám pomohla získat ocenění Právnická firma roku i v kategorii Právo informačních technologií.

Členové týmu ROWAN LEGAL jsou renomovanými odborníky a specialisty v oblasti práva ICT a členové českých a mezinárodních profesních komor a organizací (České advokátní komory, Slovenské advokátní komory, Mezinárodní advokátní komory, České společnosti pro systémovou integraci anebo rozhodčího soudu pro mezinárodní arbitráže v Londýně).

Klienti nás také vyhledávají pro naše zkušenosti z oblasti mediálního práva, v rámci kterého poskytujeme poradenství týkající se všech podob médií, zejména s ohledem na právní regulaci v rámci televizního a rozhlasového vysílání a online služeb.

Jsme autory a spoluautory rozličných zákonů, spolupracujeme s Českým telekomunikačním úřadem a aktivně se podílíme na hodnocení navrhovaných zákonů a předpisů.

V rámci poskytování našich služeb přebíráme za naše klienty zastoupení i v případě sporné agendy, kde zastáváme pozici spolehlivých partnerů s dokonalou znalostí prostředí klientů a schopností obhájit jejich zájem před soudy, rozhodčími orgány, správními orgány, ale také v rámci vyjednávání při alternativních řešení sporů. Odborníci ROWAN LEGAL mají zkušenosti jako arbitři rozhodčích řízení, ale také jako mediátoři v oblasti ICT. Další informace naleznete v části řešení sporů.

Jak můžeme pomoci:

Vybrané reference: