Rowan Legal

V digitálním věku se ochrana soukromí a osobních údajů stala samostatnou právní oblastí s neustálým rozvojem a tvorbou nových technických možností.

V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL jsme si takového rozvoje náležitě vědomi a snažíme se pozorně sledovat i vývoj podnikání našich klientů společně a jejich související právní potřeby. Naši klienti se zajímají o množství nových příležitostí spojených s metodami Cloud Computingu, BIG DATA, Internet of Things, využíváním biodynamických podpisů a dalších moderních technologií.

Rozsah našich služeb v oblasti ochrany soukromí a údajů je velmi extenzivní – provádíme audity a due diligence v oblasti soukromého práva, přezkoumáváme procesy interního zpracovávání údajů a pravidel, nastavujeme pravidla a směrnice pro nová zpracování, poskytujeme poradenství ve všech otázkách zpracování údajů včetně přenosu osobních údajů do zahraničí a zastupujeme své klienty při formálních řízeních i neformálních jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů v České republice.

Našim klientům radíme rovněž i v dalších odvětvích, které se zpracováváním osobních údajů souvisejí, včetně sledování zaměstnanců a ochrany soukromí zaměstnanců, zpracování a předávání údajů chráněních bankovním tajemstvím, atd. Poradenství poskytujeme klientům také při zavádění různých politik a směrnic týkajících se jejich soukromí, jmenovitě pak v oblastech se zaměřením na IT, internet obecně, sociální sítě a mnoha dalších.

V současné době zaměřujeme naši pozornost především na nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a otázky související s předáváním osobních údajů do zahraniční po zrušení systému Safe Harbor. Na tato téma pravidelně přednášíme na konferencích a pořádáme workshopy pro naše klienty.

Více o naší praxi v oblasti implementace GDPR se dozvíte na stránkách: www.GDPRcompliance.eu.

Jak můžeme pomoci:

Vybrané reference: