Rowan Legal

U ROWAN LEGAL jsme přesvědčeni, že by právníci měli velmi úzce spolupracovat s odborníky na daňovou problematiku a struktura každého obchodního případu, zejména pak u přeshraničních obchodních případů, by měla být postavena na pečlivě zvážených základech z hlediska právní i daňové problematiky.

Naše oddělení daňového práva se pyšní odborníky na daňovou problematiku a účetními s několika desítkami let zkušeností v oblasti českého i mezinárodního práva a účetnictví, kteří poskytují pochopitelné a praktické poradenství zaměřené na daně podnikatelských subjektů.

Svým klientům pomáháme zejména se strukturováním obchodních případů, plánováním daňové agendy a daňové optimalizace, dále je zastupujeme ve sporech se správci daně a při soudních přezkumech legitimnosti rozhodnutí prováděných orgány pověřenými správou daní a/nebo správci sociálního zabezpečení.

Mezi naše klienty patří největší české společnosti činné v automobilovém průmyslu, poskytovatelé platebních služeb, hotelových a rekreačních služeb, služeb v oblasti IT, nemovitostí, soukromé kapitálové fondy, obchodní sdružení i jednotlivci s vysokým čistým jměním.

Nabízíme i služby mzdových účetních a externí účetní služby.

Jak můžeme pomoci:

Vybrané reference: