• Autor: Mgr. Jan Měkota
  • Vyšlo: epravo.cz, 21.12.2018

Advokát  Mgr. Jan Měkota připravil článek pro magazín epravo.cz na téma: Soutěžně-právní aspekty posuzování tržního postavení on-line platforem (1. část).

Dnes a denně milióny lidí a podniků vstupují do vzájemných interakcí s různorodým cílem prostřednictvím on-line platforem. Význam on-line platforem tak postupem času roste nejen z hlediska uživatelského, ale on-line platformy se pomalu ale jistě začínají dostávat také do centra pozornosti soutěžních orgánů. A jakkoli se „běžná“ soutěžně-právní pravidla a principy uplatní také v případě on-line platforem, jejich mnohdy specifická povaha vždy neumožňuje aplikaci těchto pravidel a principů způsobem, na který jsou zvyklé nejen soutěžní orgány, ale ani odborná veřejnost a v neposlední řadě samotné podniky (soutěžitelé).

Celý článek naleznete zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/soutezne-pravni-aspekty-posuzovani-trzniho-postaveni-on-line-platforem-1-cast-108579.html


Filip Beneš pro iDNES.cz na téma dodržování GDPR při pořádání společenských akcí Zpracování osobních údajů na globalizovaném trhu: dopad nových vodítek Sboru