Rowan Legal
  • donat@rowanlegal.com

Josef Donát, držiteľ prestížneho ocenenia Právnik roka v oblasti práva ICT za rok 2014, je vedúcim špecializácie Právo ICT advokátskej kancelárie ROWAN LEGAL a zapísaným mediátorom.

Vo svojej praxi sa tiež dlhodobo venuje rozsiahlym projektom v oblasti outsourcingu IT, cloud computingu, elektronického dokazovania, kybernetickej ochrany, ochrany osobných údajov a dodávok informačných systémov. Viedol tímy napríklad pri príprave zmluvnej dokumentácie pre zaistenie celosvetovej dátovej konektivity nadnárodnej bankovej skupiny, ďalej asistoval pri jednom z najväčších projektov outsourcingu IT infraštruktúry a aplikácií v Českej republike alebo hneď pre dve z troch najvýznamnejších bánk v Českej republike poskytoval právnu podporu pri určovaní prvkov kritickej informačnej infraštruktúry podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Josef Donát zastupuje významné nadnárodné ICT spoločnosti, a to najmä vo vzťahoch s programátormi pri vývoji vlastného software, spolupracuje tiež na návrhu licenčných podmienok pre počítačové programy a poskytuje klientom podporu pri vyjednávaní o kontraktoch rádovo v stovkách miliónov korún. Pre klientov zo súkromného aj verejného sektoru poskytuje expertné poradenstvo pri výberových a zadávacích konaniach na dodávky alebo služby v oblasti ICT a podieľa sa tiež významným spôsobom na právnej podpore pre dynamické technologické start-upy, pri ktorých moderné technológie a inovácie kladú značné nároky na správnu právnu kvalifikáciu.

Ako riaditeľ Národního centra pro digitální ekonomiku sa zároveň aktívne podieľa na právnej úprave jednotného digitálneho trhu, najmä vo vzťahu k e-commerce, službám informačnej spoločnosti alebo elektronickej kontraktácii.

Josef Donát pravidelne prednáša na vysokých školách, je členom redakčnej rady Masaryk University Journal of Law and Technology.

Pre významnú nadnárodnú banku poskytoval právnu podporu pri príprave a realizácii prvej rozsiahlej implementácie cloudových aplikácií Google Apps for Business vrátane jednaní s dodávateľom, regulátorom bankového trhu aj úradom na ochranu osobných údajov. Podobne pre inú banku asistoval pri zavádzaní cloudových aplikácií Microsoft Office 365 alebo pri výbere cloudového CRM nástroja Salesforce vrátane stanovenia záväzných zmluvných podmienok, rizikovej analýzy a podpory pri jednaniach.

Pre spoločnosť T-Mobile Czech Republic poskytuje právnu podporu pri rozsiahlom nadnárodnom projekte outsourcingu telekomunikačnej infraštruktúry významného subjektu pôsobiaceho v energetike.

Pre spoločnosti SAP ČR, CGI IT Czech Republic, NESS Czech alebo Česká Spořitelna sa podieľal na príprave desiatok vzorových zmluvných dokumentov podľa nového občianskeho zákonníka v rôznorodých oblastiach práva ICT.

Pre významnú bankovú inštitúciu realizoval rozsiahlu analýzu týkajúcu sa biometrických dynamických podpisov a ich nasadenia vo finančnom sektore.

Jedinečnému start-upu Skypicker.com radí pri ďalšom podnikaní a špecifických aspektoch e-commerce, pre iné nádejné technologické firmy poskytuje expertné poradenstvo napríklad vo väzbe na právne aspekty big data analysis, ochrany databáz alebo internet of things.

Veľa subjektom z verejnej aj súkromnej sféry asistoval pri implementácii zákona o kybernetickej bezpečnosti vrátane jednaní so zástupcami Národného bezpečnostného úradu.

Poskytnutie komplexnej právnej služby pre Ministerstvo práce a sociálních věcí súvisiacej so zadaním  verejnej zákazky tzv. Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí s hodnotou presahujúcou 1.800 mil. Kč bez DPH.

Poskytnutie komplexnej právnej služby pre Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání súvisiacej s úspešným zadaním verejnej zákazky „Systémy řídicího a dohledového centra, pořizování dat a integrační infrastruktury logistického zabezpečení jednotné maturitní zkoušky (RDC, DDS, I)“ s hodnotou presahujúcou 300 mil. Kč bez DPH.

Poskytnutie komplexnej právnej služby pre zadávateľe Národní knihovna České republiky súvisiacej s úspešným zadaním verejnej zákazky „Systémový integrátor projektu Vytvoření Národní digitální knihovny“ s hodnotou takmer 200 mil. Kč bez DPH.

Poskytnutie komplexnej právnej služby pre zadávateľe Řízení letového provozu České republiky súvisiacej so zadávaním verejnej zákazky „Replacement of the Main System“ s hodnotou takmer 1 mld. Kč bez DPH, zadávaná v súťažnom dialógu a následne v jednacom konaní s uverejnením, ktoré boli realizované kompletne v anglickom jazyku.

Titul: Právo v síti. Průvodce právem na internetu
Vydavateľ: C. H. Beck
Dátum vydania: 07/2016

Titul: Základy práva informačních technologií
Vydavateľ: Wolters Kluwer
Dátum vydania: 2013

Titul: Software Protection: A Comparative Perspective
Vydavateľ: Verlag Medien und Recht
Dátum vydania: 2012

Titul: Základy softwarového práva
Vydavateľ: Wolters Kluwer
Dátum vydania: 2011

Názov: Chambers & Partners Europe 2016 – Ranked lawyer / Notable practitioner in TMT and IP (Band 2)
Dátum: 2016

Názov: Právnická firma roku 2015 v oblasti Telekomunikace a Média (ROWAN LEGAL – vedoucí týmu)
Dátum: 2015

Názov: Chambers & Partners Europe 2015 – Band 1 in TMT (ROWAN LEGAL – vedúci týmu)
Dátum: 2015

Názov: Právnik roka 2014 v oblasti práva ICT
Dátum: 2014

Názov: Právnická firma roka 2010 – 2014 v oblasti práva ICT (ROWAN LEGAL – vedúci týmu)
Dátum: 2010 – 2014

Vzdelanie

Škola: Nottingham Trent University, Nottingham, United Kingdom
Odbor štúdia: Law and Business Management

Škola: Akadémia policajného zboru, Bratislava, Slovenská republika

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brne
Odbor štúdia: Právo

Pracovné skúsenosti

Spoločnosť: Národní centrum pro digitální ekonomiku, z.ú.
Pozícia: Riaditeľ a zakladateľ
Obdobie: 03/2015 – súčasnosť

Spoločnosť: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozícia:

  • Partner (07/2010 – súčasnosť)
  • Junior Associate (01/2007 – 06/2010)

Obdobie: 01/2007 – súčasnosť
Popis pracovnej pozície: Vedúci odbornej špecializácie práva ICT

Spoločnosť: Advertisment agency AETNA, spol. s.r.o.
Pozícia: Key account manager pre oblasť ICT
Obdobie: 03/2000 – 12/2006