Rowan Legal

V kancelárii ROWAN LEGAL poskytujeme celú škálu komplexných právnych služieb klientom v oblasti stavebníctva a nehnuteľností.

Naša práca v oblasti stavebníctva zahŕňa okrem iného poradenstvo majiteľom realít, developerom, dodávateľom a subdodávateľom, samosprávam a ostatným orgánom verejnej správy. Radíme našim klientom vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa stavebníctva a výstavby nehnuteľností, zastupujeme ich v správnych konaniach rovnako ako pri vyjednávaní zmlúv. Máme rozsiahle skúsenosti so zmluvnými podmienkami FIDIC z hľadiska vyjednávacej fázy, ako aj z viacstupňového riešenia sporov.

V oblasti nehnuteľností radíme našim klientom vo všetkých záležitostiach súvisiacich s komplexnými alebo čiastkovými projektmi a obchodnými prípadmi, vrátane poradenstva pri vyjednávaní a príprave zmlúv, due diligence, poradenstva týkajúceho sa najvhodnejšej štruktúry obchodného prípadu a asistencie pri vyjednávaniach súvisiacich s finančnými aspektmi projektu.

V prípade vzniku sporu zastupujeme našich klientov zo stavebného odvetvia pred súdmi a rozhodcovskými súdmi. Viacej informácii nájdete v sekcii Riešenia sporov.

Ako môžeme pomôcť:

 • Vyjednávanie a vypracovávanie návrhov zmlúv o dielo vo výstavbe;
 • Príprava zmluvnej dokumentácie, vrátane posúdenia vplyvu zákona o verejnom obstarávaní;
 • Poradenstvo a zastupovanie pri stavebných konaniach;
 • Vyjednávanie a vypracovávanie návrhov kúpnych zmlúv a projektových zmlúv;
 • Due diligence u nehnuteľností, bytových, aj nebytových;
 • Vyjednávanie a vypracovávanie návrhov zmlúv na prenájom bytových aj nebytových priestorov;
 • Komplexná podpora klienta pri uplatňovaní nárokov (tzv. claim management) podľa zmluvnými podmienok FIDIC;
 • Zastupovanie vo všetkých fázach a úrovniach riešenia sporov.

Vybrané referencie:

 • Právne zastupovanie spoločnosti AREA TZB, známej domácej stavebnej spoločnosti, v sporoch s dodávateľmi aj zákazníkmi
 • Právne zastupovanie spoločnosti AŽD Praha v niekoľkých súdnych sporoch ohľadom nárokov klienta z porušenia povinností na strane zhotoviteľa
 • Poskytovanie právneho poradenstva pre Prahu 8 v rámci projektu Centrum Palmovka – rozvoj a výstavba novej radnice, vrátane obchodných a komerčných priestorov, a ich následnej správy, s poskytovaním súvisiacich právnych služieb, vrátane prípravy zmlúv a zabezpečenia verejného obstarávania
 • Komplexné právne poradenstvo pre Tenis Votice, a.s., v rámci výstavby multifunkčného športového komplexu vo Voticiach – plnohodnotné právne poradenstvo ohľadom získavania pozemkov a následnej výstavby
 • Zastupovanie Štátneho pozemkového úradu v mnohých právnych prípadoch v rámci reštitučných nárokov na majetok vo vlastníctve štátu