Rowan Legal

V kancelárii ROWAN LEGAL poskytujeme celú škálu komplexných právnych služieb klientom v oblasti stavebníctva a nehnuteľností.

Naša práca v oblasti stavebníctva zahŕňa okrem iného poradenstvo majiteľom realít, developerom, dodávateľom a subdodávateľom, samosprávam a ostatným orgánom verejnej správy. Radíme našim klientom vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa stavebníctva a výstavby nehnuteľností, zastupujeme ich v správnych konaniach rovnako ako pri vyjednávaní zmlúv. Máme rozsiahle skúsenosti so zmluvnými podmienkami FIDIC z hľadiska vyjednávacej fázy, ako aj z viacstupňového riešenia sporov.

V oblasti nehnuteľností radíme našim klientom vo všetkých záležitostiach súvisiacich s komplexnými alebo čiastkovými projektmi a obchodnými prípadmi, vrátane poradenstva pri vyjednávaní a príprave zmlúv, due diligence, poradenstva týkajúceho sa najvhodnejšej štruktúry obchodného prípadu a asistencie pri vyjednávaniach súvisiacich s finančnými aspektmi projektu.

V prípade vzniku sporu zastupujeme našich klientov zo stavebného odvetvia pred súdmi a rozhodcovskými súdmi. Viacej informácii nájdete v sekcii Riešenia sporov.

Ako môžeme pomôcť:

Vybrané referencie: