Rowan Legal

Riešenie sporov je dlhoročnou tradičnou špecializáciou ROWAN LEGAL. Advokáti advokátskej kancelárie ROWAN LEGAL zastupujú klientov v rôznych úrovniach súdnych konaní a v rozhodcovských konaniach už od roku 1990.

Úspechy advokátskej kancelárie ROWAN LEGAL bývajú pravidelne oceňované v súťaži Právnická firma roku. V špecializácii Riešenie sporov a arbitráže sa opakovane umiestňujeme medzi poprednými českými a slovenskými advokátskymi kanceláriami. Túto kategóriu sme vyhrali v roku 2013 na Slovensku a v roku 2014 v Českej republike.

Právny tím má bohaté skúsenosti z riešenia sporov v rámci medzinárodných arbitráží podľa rôznych pravidiel, akými sú ICC, ICSID, SCC, UNCITRAL, LCIA, VIAC. Špecialisti ROWAN LEGAL – Martin Maisner, Miloš Olík, Martin Janoušek a Vilém Podešva – pôsobia pravidelne ako rozhodcovia. Skúsenosti z rozhodovania sporov potom využívajú pri zastupovaní klientov ako advokáti.

Advokátska kancelária ROWAN LEGAL má ďalej bohaté skúsenosti s alternatívnymi spôsobmi riešenia sporov, napr. mediácie, negociácie, adjudikácie. Špecialisti ROWAN LEGAL – Miloš Olík, Josef Donát a Lukáš Duffek – sú zapísanými mediátormi podľa zákona č. 202/2014 Sb. o mediaci.

Naši právnici majú taktiež rozsiahle skúsenosti so spormi v oblasti ochrany medzinárodných investícií. Úspešne sme zastupovali Českú republiku a Slovensko v niekoľkých investičných sporoch a rovnako sme pomohli niekoľkým českým investorom v zahraničí.

Advokáti ROWAN LEGAL zastupujú záujmy svojich klientov vo všetkých štádiách riešenia sporov. Našim poslaním je poskytnúť klientovi kompletné spektrum služieb, ktoré pomôžu klientovi zabrániť vzniku alebo rozšíreniu sporu. V prípade, že spor už beží, vynakladáme maximálne úsilie k jeho efektívnemu vyriešeniu v súlade so skutočnými záujmami klienta. K napĺňaniu tohto poslania nám pomáha sústavné vzdelávanie sa a bohatá prax v súdnych sporoch ako aj rozhodcovských konaniach a v alternatívnych spôsoboch riešenia sporu.

Špecialisti na riešenie sporov v ROWAN LEGAL často prednášajú na konferenciách a sú autormi alebo spoluautormi odborných článkov a publikácií.

Ako  môžeme pomôcť:

Vybrané referencie: