Rowan Legal

ROWAN LEGAL poskytuje komplexné právne služby v oblastiach českého a európskeho práva hospodárskej súťaže.

Okrem poskytovania bežného každodenného právneho poradenstva v oblasti práva hospodárskej súťaže v zmysle posudzovania a prípravy návrhov obchodných zmlúv, súťažných analýz a akvizícií, ponúkame komplexnú právnu podporu vrátane poradenstva s ohľadom na kartely, vzťahy a prax medzi dodávateľmi a odberateľmi, ako aj na súvisiace zastupovanie v správnych konaniach pred českými aj európskymi súdmi.

Medzi našimi klientmi sú lídri na trhu v oblasti dopravných služieb, odpadového hospodárstva, poskytovania IT a telekomunikačných služieb, platobných služieb a mnohých ďalších služieb. Týmto klientom poskytujeme komplexné poradenstvo ohľadom všetkých aspektov českého a európskeho práva hospodárskej súťaže v Českej republike aj EÚ a pomáhame im s ich ťažkosťami v súvislosti s hospodárskou súťažou; pokiaľ je to možné, tak ťažkostiam skôr predchádzať. Pokiaľ sa už problémy objavia, zastupujeme klientov hneď od začiatku konania pred Protimonopolným úradom alebo Úradom pre verejné obstarávanie.

Pre našich klientov tiež pripravujeme tzv. compliance manuály, okrem iného na tému hospodárskej súťaže, ako aj workshopy a školenia vrátane špecifických manuálov pre prípad neohlásenej prehliadky príslušnými českými a európskymi autoritami v oblasti práva hospodárskej súťaže.

Ako môžeme pomoci:

Vybrané referencie: