Rowan Legal

V advokátskej kancelárii ROWAN LEGAL sme si vedomí, že tým hlavným aktívom pre akékoľvek podnikanie sú ľudia. Súčasne sme si vedomí, že zamestnanecké vzťahy môžu byť komplikované, rovnako ako aj citlivé.

Ku všetkým záležitostiam spojeným s pracovným právom pristupujeme individuálne a s  rešpektom ku všetkým účastníkom. Sme schopní navrhnúť našim klientom efektívne riešenia, ktoré nemajú negatívny vplyv na firemnú kultúru, ani na vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Naše poradenstvo vo veciach pracovného práva v sebe vždy spája naše dlhoročné skúsenosti z oblasti pracovného práva, rovnako ako aj naše vlastné skúsenosti z pozície zamestnávateľa spolu s konkrétnymi potrebami našich klientov.

V našej praxi sa venujeme základnému právnemu poradenstvu v bežných otázkach zamestnávania osôb, kedy klientom pomáhame s vypracovaním pracovnoprávnej dokumentácie.

Rovnako efektívne sme schopní riešiť komplexnejšie otázky akými sú kolektívne vyjednávanie, reštrukturalizácia, prevádzanie zamestnancov, prepúšťanie celých kolektívov.

Do sféry našich služieb spadajú tak isto oblasti zmlúv o výkone funkcie štatutárnych orgánov, zmluvy uzatvorené so samostatne zárobkovo činnými osobami a iné zmluvy, kde dochádza k prekrývaniu  obchodného a pracovného práva.

V neposlednom rade poskytujeme poradenstvo tykajúce sa ochrany súkromia a otázok ochrany osobných údajov v zamestnaneckých záležitostiach. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov a súkromia.

Ktoré služby ponúkame:

 • Vypracovania pracovných zmlúv a zmlúv pre vedúcich pracovníkov;
 • Individuálne vyjednávanie so zamestnancami, kolektívne zmluvy;
 • Programy odmeňovania zamestnancov, akciové opcie;
 • Prevody zamestnancov, individuálne a kolektívne prepúšťanie;
 • Vypracovanie interných pokynov a kódexov pre pracovné postupy;
 • Agentúrne zamestnávanie (najímanie externých zamestnancov);
 • Zastupovanie v sporoch vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov.

Vybrané referencie:

 • Poskytujeme komplexné právne poradenstvo pre významnú bio-farmaceutickú spoločnosť v pracovnoprávnych veciach v súvislosti so vstupom na český trh
 • Poskytujeme komplexné právne poradenstvo pre jedinečný start-up v oblasti pracovného práva
 • Poskytujeme právne poradenstvo pre významnú spoločnosť v oblasti luxusného tovaru v oblasti pracovného práva
 • Právne poradenstvo pre významného výrobcu a dodávateľa v oblasti bezpečnostných technológií v súvislosti s prípravou a zaistením odborných školení a organizácií seminárov v oblasti pracovného práva pre Oddelenie ľudských zdrojov tejto spoločnosti
 • Právna podpora pre významného výrobcu a dodávateľa techniky v oblasti dopravy ohľadom úplnej revízie a úpravy modelovej dokumentácie v oblasti pracovnoprávnych otázok a pri príprave a zaistení odborných školení a pri organizácii seminárov v oblasti pracovného práva
 • Právne poradenstvo pre spoločnosť Itelligence, a.s. v rámci prípravy a zaistenia odborných školení a organizácii seminárov v oblasti pracovného práva
 • Poradenstvo spoločnosti EPAM SYSTEMS v rôznych záležitostiach pracovného práva, vrátane vypracovávania zmlúv o pracovnom pomere a zaisťovaní sprostredkovateľských povolení
 • Poradenstvo spoločnosti ČP Cloud v rôznych záležitostiach pracovného práva, vrátane vypracovania zmlúv o pracovnom pomere a ďalšej pracovnoprávnej