Rowan Legal

V digitálnom veku sa súkromie a ochrana dát stali samostatnou právnou oblasťou, ktorá sa neustále vyvíja a prináša nové technologické možnosti.

V advokátskej kancelárii ROWAN LEGAL sme si vedomí tohto vývoja a tak sa snažíme pozorne sledovať aj vývoj klientov a s tým súvisiace právne potreby. Naši klienti sa zaujímajú o množstvo  nových príležitostí spojených s metódami Cloud Computingu, BIG DATA, Internet of things, využívaním biodynamických podpisov a ďalších moderných technológií.

Rozsah našich služieb v oblasti ochrany súkromia a údajov je veľmi extenzívny – uskutočňujeme audity a due diligence v oblasti súkromného práva, preskúmavame interné procesy spracovávania údajov a pravidiel, nastavujeme pravidlá a smernice pre nové spracovávanie, poskytujeme poradenstvo vo všetkých otázkach spracovania údajov, vrátane premiestňovania osobných dát do zahraničia a zastupujeme našich klientov vo formálnych konaniach ako aj v neformálnych konaniach s Úradom pre ochranu osobných údajov v Českej republike.

Našim klientom radíme taktiež aj v ďalších odvetviach, ktoré so spracovávaním osobných údajov súvisia, vrátane sledovania zamestnancov a ochrany súkromia zamestnancov, spracovania a odovzdania údajov chránených bankovým tajomstvom, atď. Poradenstvo poskytujeme klientom taktiež pri zavádzaní rôznych politík a smerníc týkajúcich sa ich súkromia, menovite potom v oblastiach so zameraním na IT, internet všeobecne, sociálne siete a mnohé ďalšie.

V súčasnej dobe zameriavame našu pozornosť predovšetkým na nové Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) a otázky súvisiace s odovzdávaním osobných údajov do zahraničia po zrušení systému Safe Harbor. Na tieto témy pravidelne prednášame na konferenciách a usporadúvame workshopy pre našich klientov.

Ktoré služby ponúkame:

Vybrané referencie: