Rowan Legal

ROWAN LEGAL poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností, a to domácim spoločnostiam, ako aj pobočkám nadnárodných firiem. Toto poradenstvo zahŕňa všetko, od dlhodobej správy korporátnych záležitostí, prípravy a revízie korporátnych štruktúr, zmeny korporátnych a skupinových štruktúr, premien spoločností a reštrukturalizácie skupín, až po tvorbu joint ventures a uzatváranie akcionárskych dohôd. Právnici kancelárie rýchlo získali taktiež bohaté skúsenosti s novým inštitútom pachtu závodu. Veľmi podstatnou súčasťou je taktiež zodpovednosť orgánov spoločností. Po účinnosti nového zákona o obchodných korporáciách vyžaduje táto oblasť ešte väčšiu pozornosť a starostlivosť.

ROWAN LEGAL sa tradične venuje oblasti fúzií a akvizícií a to v rámci dlhodobej spolupráce s množstvom investorov a transakčných poradcov. V priebehu našej praxe sme navyše nazbierali rozsiahle skúsenosti s miestnymi, ako aj s cezhraničnými transakciami. Doménou kancelárie sú v tomto ohľade najmä spoločnosti zaoberajúce sa technológiami, informačnými technológiami, telekomunikáciami, duševným vlastníctvom, vzdelávaním a realitami. Právnici kancelárie majú taktiež mnoho skúseností s predajom či nákupom rodinných spoločností, kedy predávajúcimi sú ich zakladatelia. Kancelária sa tiež zameriava na podporu start-upových projektov.

Obchodnú transakciu vnímame ako komplexnú záležitosť, preto k jej riešeniu vždy súčasne aplikujeme všetky znalosti a expertízu aj z ďalších oblastí práva. Naše transakčné poradenstvo preto pokrýva všetky súvisiace oblasti ako protimonopolné pravidlá, povinnosti voči zamestnancom, ochranu osobných údajov, povinnosti vyplývajúce z čerpania európskych fondov, otázky práv k duševnému vlastníctvu a ďalšie.

Vďaka úzkej kooperácii s naším daňovým oddelením zaisťujeme, že sú transakcie pre našich klientov štruktúrované daňovo efektívnym spôsobom.

Ktoré služby ponúkame:

Vybrané referencie: