Rowan Legal

V spoločnosti ROWAN LEGAL sme presvedčení, že právnici by mali v čo najtesnejšej kooperácii spolupracovať s daňovými expertmi a každá transakcia vrátane – a najmä – cezhraničných transakcií, by mala byť štruktúrovaná tak, aby reflektovala právne ako aj daňové otázky.

Naše daňové oddelenie pozostáva z daňových expertov a účtovníkov s desiatkami rokov praxe v rámci českého ale aj medzinárodného daňového a účtovného prostredia, ktorí poskytujú jasné a praktické, podnikateľsky orientované rady.

Asistujeme našim klientom najmä so štruktúrovaním ich transakcií, daňového plánovania a optimalizácie a taktiež ich zastupujeme v daňových sporoch so správcami daní, rovnako ako v rámci súdneho prieskumu legálnosti rozhodnutí správcov daní a/alebo správcov sociálneho zabezpečenia.

Medzi našimi klientmi sú najväčšie české spoločnosti aktívne v automobilovom priemysle, poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia hotelových a voľnočasových služieb, poskytovatelia IT služieb, zástupcovia realitného trhu, súkromný kapitál, obchodné združenia a tiež majetné fyzické osoby.

Tak isto poskytujeme  mzdový a účtovný outsourcing služieb.

Ktoré služby ponúkame:

  • Daňové plánovanie a optimalizácia
  • Daňové poradenstvo
  • Daňové due diligence
  • Transakčné daňové poradenstvo
  • Účtovníctvo
  • Zastupovanie pred finančnými úradmi a súdmi v daňovej oblasti
  • Mzdové účtovníctvo a outsourcing

Vybrané referencie:

Optimalizácia medzinárodné daňové agendy pre spoločnosť AAA Auto a.s. súčasne s poradenstvom vo veci reorganizácie vnútornej štruktúry a procesov

Príprava daňové a finančné stratégie, vrátane due dilligence, vo veci akvizície hoteli v Špindlerovom mlyne. Po dokončení akvizície príprava a implementácia (v súlade so všetkými právnymi, daňovými a účtovnými aspekty) projektu fúzie a optimalizácia dane investora

Daňová a účtovná kontrola vo veci plánovanej akvizície významné spoločnosti Sieza, s.r.o.

Zastupovanie developera , spoločnosti ALGONA, a.s., pred súdom v spore týkajúcom sa dodatočného vyrubenie dane z príjmu vo výške približne 57 miliónov korún

Daňová optimalizácia skupiny Elanor Group, ktorá sa zaoberá softvérovým vývojom a personálnym a mzdovým outsourcingom , za účelom zefektívnenia vnútorných operácií a splnenie podmienok pre získanie financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Daňové poradenstvo pre Ministerstvo poľnohospodárstva v konaní so správcom dane vo veci údajného porušenia rozpočtovej disciplíny (neautorizované výdavky vo výške 1,3 miliardy korún)

Mzdová a účtovná agenda a daňové poradenstvo pre rad priemyselných a obchodných spoločností