Rowan Legal

Spoločnosť ROWAN LEGAL bola založená (v tom čase pod iným menom) v roku 1990. Radíme sa medzi popredné české a slovenské právnické kancelárie; medzi našich klientov patria najväčšie národné ako aj medzinárodné spoločnosti a taktiež verejnoprávne inštitúcie, ktorým poskytujeme komplexnú právnu podporu v ich kľúčových projektoch.

Našim klientom poskytujeme komplexnú právnu podporu; napriek tomu je naša kancelária známa a pravidelne vysoko hodnotená predovšetkým pre našu právnu odbornosť v oblasti korporátneho práva, obchodného práva, zmierlivého riešenia sporov, arbitráže, práva ICT a verejného práva (vrátane práva verejného obstarávania). Tak isto je súčasťou nášho tímu silné daňové oddelenie.

Vždy je pre nás prvoradým klient, a sme známi naším dôkladným porozumením ich problémov a potrieb, vrátane komplexných technických záležitostí. Navyše, vždy sa snažíme byť pre každého klienta naozajstným obchodným partnerom a poskytovať mu naše právne rady pro-klientským spôsobom. Riadime sa heslom, že dôveru je ťažké získať, no o to ľahšie je ju stratiť.

Naše odborné právne a daňové znalosti sú založené na detailnej poznaní príslušnej zákonnej úpravy, judikatúry a s tým súvisiacej právnej teórie, ktorej aplikácia sa nepretržite mení vzhľadom na stále sa meniace podnikateľské a právne prostredie. Medzi členov nášho tímu patria lektori právnických fakúlt a poprední autori odborných článkov v rôznych oblastiach, ktorými sa zaoberáme. Snažíme sa byť tými, ktorí právnu teóriu skôr vytvárajú než nasledujú právne názory.

Kvality spoločnosti ROWAN LEGAL sú demonštrované mnohými medzinárodnými ale aj lokálnymi oceneniami. Na lokálnej úrovni pravidelne vyhrávame ocenenie v rámci súťaže “Právnická firma roka” udeľované portálom epravo.cz a portálom epravo.sk. Na medzinárodnej úrovni sme pravidelne vysoko hodnotenou spoločnosťou v rámci Legal 500 a Chambers.

Vďaka našej dlhodobej prítomnosti na medzinárodnom trhu s právnymi službami sme sa stali exkluzívnym členom globálnej siete nezávislých právnických firiem MULTILAW pre Českú aj Slovenskú republiku, a naše dlhoročné členstvo vo Výkonnej rade nám uľahčuje  poskytovanie právnych služieb na medzinárodnej úrovni.