Ocenenie našej kancelárie

Korporátne právo, fúzie a akvizície

ROWAN LEGAL poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností, a to domácim spoločnostiam, ako aj pobočkám nadnárodných firiem. Toto poradenstvo zahŕňa všetko, od dlhodobej správy korporátnych záležitostí, prípravy a...
Viac tu

Právo informačných technológií, telekomunikácia a médiá

Právo informačných a komunikačných technológií je jedno z najdynamickejších právnych odvetví s významným dopadom na podnikanie našich klientov. S každým rozhodnutím národných aj európskych súdov sa mení pohľad na povinnosti podnikateľov využívajúcich informačné...
Viac tu

Právo k duševnému vlastníctvu

Už od vzniku našej kancelárie nás klienti vyhľadávajú pre naše rozsiahle skúsenosti a znalosti z oblasti práva duševného vlastníctva. Historicky je tak právo duševného vlastníctva spolu s právom ICT jednou z...
Viac tu

Ochrana osobných údajov a súkromia

V digitálnom veku sa súkromie a ochrana dát stali samostatnou právnou oblasťou, ktorá sa neustále vyvíja a prináša nové technologické možnosti. V advokátskej kancelárii ROWAN LEGAL sme si vedomí tohto...
Viac tu

Riešenie sporov a arbitráže

Riešenie sporov je dlhoročnou tradičnou špecializáciou ROWAN LEGAL. Advokáti advokátskej kancelárie ROWAN LEGAL zastupujú klientov v rôznych úrovniach súdnych konaní a v rozhodcovských konaniach už od roku 1990. Úspechy advokátskej...
Viac tu

Verejný sektor

Pre advokátsku kanceláriu ROWAN LEGAL predstavuje poradenstvo pre verejný sektor jednu z tradičných oblastí špecializácie. V rámci znalosti špecifickej regulácie v oblasti verejného sektora sa zameriavame tiež na príbuzné sektorové odvetvia (vodárenstvo, doprava...
Viac tu

Právo hospodárskej súťaže

ROWAN LEGAL poskytuje komplexné právne služby v oblastiach českého a európskeho práva hospodárskej súťaže. Okrem poskytovania bežného každodenného právneho poradenstva v oblasti práva hospodárskej súťaže v zmysle posudzovania a prípravy...
Viac tu

Bankovníctvo & financie

ROWAN LEGAL poskytuje právne zastupovanie bankám, obchodníkom s cennými papiermi, investičným spoločnostiam a fondom, poskytovateľom platobných služieb a ďalším subjektom operujúcim na trhu s finančnými službami so zameraním na predpisy...
Viac tu

Pracovné právo

V advokátskej kancelárii ROWAN LEGAL sme si vedomí, že tým hlavným aktívom pre akékoľvek podnikanie sú ľudia. Súčasne sme si vedomí, že zamestnanecké vzťahy môžu byť komplikované, rovnako ako aj...
Viac tu

Stavebníctvo a právo nehnuteľností

V kancelárii ROWAN LEGAL poskytujeme celú škálu komplexných právnych služieb klientom v oblasti stavebníctva a nehnuteľností. Naša práca v oblasti stavebníctva zahŕňa okrem iného poradenstvo majiteľom realít, developerom, dodávateľom a...
Viac tu

Zmluvné právo

Nikto Vám nie je schopný zaručiť, že Váš zmluvný partner vždy dodrží svoje sľuby, ale dobrá zmluva môže zaistiť adekvátne dobré šance na úspech v prípade sporu. Aj preto naši klienti...
Viac tu

Daňové poradenstvo

V spoločnosti ROWAN LEGAL sme presvedčení, že právnici by mali v čo najtesnejšej kooperácii spolupracovať s daňovými expertmi a každá transakcia vrátane - a najmä - cezhraničných transakcií, by mala byť štruktúrovaná tak,...
Viac tu

Trestné právo a trestné konanie

Advokátska kancelária ROWAN LEGAL poskytuje komplexné právne poradenstvo aj potrebnú právnu pomoc v celom spektre trestného práva. Medzi našich klientov patria fyzické aj právnické osoby, ktorým pomáhame s identifikáciou trestnoprávnych rizík tak,...
Viac tu

Likvidácia, insolvencie a reštrukturalizácie

Advokátska kancelária ROWAN LEGAL sa dlhodobo venuje komplexnému poradenstvu v oblastiach likvidácií spoločností a konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Máme rozsiahle skúsenosti s plnením funkcie likvidátora a v súvislosti s likvidáciami sme schopní poskytnúť komplexné poradenstvo...
Viac tu