Prestižního ocenění se v těchto dnech dostalo Miloši Olíkovi, který je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Na základě průzkumu mezi klienty a advokáty po celém světě byl zařazen jako uznávaný mediátor do letošní edice nezávislé publikace Who’s Who Legal: Mediation.

Miloš Olík vede v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL praxi zabývající se řešením sporů a je velmi aktivní jako rozhodce a mediátor. V květnu tohoto roku byl jmenován do výkonného výboru (Committee) evropské sekce Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), celosvětově známé organizace předních odborníků na arbitráž a ADR (alternativní řešení sporů).

V nedávné době pak převzal roli rozhodce ve významných kauzách probíhajících u Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID).

Miloš Olík dále působil jako rozhodce ve více než 130 rozhodčích řízeních. Je zapsán na seznamu rozhodců českého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a předních světových institucí (CIETAC, LCIA, VIAC, HKIAC). Miloš Olík je předsedou Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR a je členem mnoha dalších profesních sdružení a organizací. Aktivně též působí v sekcích zabývajících se alternativními řešeními sporů v rámci Mezinárodní obchodní komory (ICC).


Miloš Olík a Michal Čáp jmenováni do výkonného výboru evropské sekce Chartered Institute of Arbitrators Češi mění miliony slevových kartiček, mohou na tom vydělat