Rowan Legal

V pondělí 16. 10. 2017 se Miloš Olík, partner naší advokátní kanceláře, zúčastnil odborného panelu v rámci každoroční konference CIETAC v Hong Kongu. V rámci bloku, který se věnoval zkušenostem získaným během výkonu činnosti rozhodce, hovořil Miloš Olík o rozdílech ve vyjednávacích a urovnávacích technikách používaných rozhodci a mediátory.

Ve svém příspěvku shrnul hlavní odlišnosti mezi oběma metodami urovnávání sporů a věnoval se přednostně možnostem využití některých mediačních technik v rámci rozhodčího řízení, které mohou přispět ke smírnému řešení sporu.

Konferenci navštívili v hojném počtu specialisté na alternativní řešení sporů z celého světa. Kromě sdílení poznatků z praxe tak mohli návštěvníci nasbírat mnoho nových kontaktů.

Záznam z celého semináře můžete shlédnout zde: https://www.newtonarbitration.com/cietacs-chapter-lxi-provisions-of-breakthrough/


Zprošťující verdikt pro Mateje Tótha Právnická firma roku 2017: Již po osmé jedničkou v právu informačních technologií