Rowan Legal

Prestižní titul Fellow Arbitrator, který uděluje Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), získal v těchto dnech partner naší advokátní kanceláře Miloš Olík. Stejný titul má v regionu V4 pouhá desítka advokátů, jeho získání je často podmínkou pro připojení k nejvýznamnějším světovým rozhodčím institucím.

Institut patří mezi světově uznávané organizace a díky své rozsáhlé síti 15 000 členů působí na kultivaci rozhodčího řízení po celém světě. Své členy zavazuje přísným etickým kodexem, a proto je členství vnímáno jako záruka čestnosti a kvality.

 

O CIArb

Chartered Institute of Arbitrators je mezinárodní instituce se sídlem ve Velké Británii, která si dala za cíl sdružovat profesionály v oblasti alternativního řešení sporů (ADR) a přispívat tak ke zvyšování kvality těchto metod a povědomí o nich. V současné době je v CIArb registrováno na 15 000 členů ze 133 zemí světa.

Institut se intenzivně zaměřuje na vzdělávání svých členů a poskytuje řadu nástrojů k prohlubování jejich kvalifikace. CIArb klade vysoký důraz na vzdělávání svých členů, profesionalitu a etiku.

Více na www.ciarb.org


Český stát za nás přípravu na GDPR nevyřeší Budoucnost České advokátní komory