Těsně před volbami do Evropského parlamentu finišují politická jednání o copyright směrnici. Michal Nulíček a dva další experti přibližují, co je v ní klíčové a co by šlo řešit jinak.

Celý článek naleznete zde nebo pod odkazem na stránkách Právního rádce.

 

 


Lukáš Duffek pro Bulletin advokacie: Trestání advokátů podle věcného záměru nového civilního řádu soudního Michal Nulíček pro Český Rozhlas Plus: Revoluce v autorském právu na digitálním trhu