• Autor: Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E
  • Vyšlo: Revue pro právo a technologie; ročník 9, číslo 18/2018

Advokát Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E připravil příspěvek pro Revue pro právo a technologie na téma Jaký je ideální model odpovědnosti za autonomní systém?

Příspěvek se věnuje praktickým otázkám odpovědnosti za škody způsobené autonomními systémy, u nichž je obtížná předvídatelnost a prevence škod a rovněž obtížné určení příčiny vzniku konkrétní škody s ohledem na konstrukci systémů a množství datových vstupů. Na základě analýzy ideálního modelu odpovědnosti za takové systémy je diskutována stávající úprava odpovědnosti za provoz zvláště nebezpečný odpovědnosti za vady výrobku dle občanského zákoníku. Odpovědnost za provoz zvláště nebezpečný je vyhodnocena jako vhodný model odpovědnosti provozovatele systému a je navrhováno její doplnění systémem povinného pojištění. Ve vztahu k odpovědnosti za vady výrobku je pak navrhováno rozšíření liberačních podmínek a rozšíření odpovědnosti na vady softwarových autonomních systémů.

Celý příspěvek je dostupný zde: https://journals.muni.cz/revue/article/view/10452


Zpracování osobních údajů na globalizovaném trhu: dopad nových vodítek Sboru DPO snídaně: GDPR a rizika v praxi