Rowan Legal

Eliška Eclerová
Assistant

 • eclerova@rowanlegal.com

Mgr. Adriana Gomolová
Assistant

 • gomolova@rowanlegal.com

Bc. Kateřina Havelková
HR marketing specialist

 • havelkova@rowanlegal.com

Šárka Hospodářská
Assistant

 • hospodarska@rowanlegal.com

Ing. Lucie Jakešová
HR & Back Office Assistant

 • jakesova@rowanlegal.com

Ing. Monika Kalvodová
Public Procurement Manager

 • kalvodova@rowanlegal.com

Ing. Natallia Liutarevich
Chief Operating Officer

 • liutarevich@rowanlegal.com

Mgr. Žaneta Novotná
Marketing & PR Assistant

 • novotna@rowanlegal.com

Ing. Martin Potúček
Chief Financial Officer

 • potucek@rowanlegal.com

Adéla Šimková
Assistant

 • simkova@rowanlegal.com

Ing. Anna Trachtová
Marketing & PR Manager

 • trachtova@rowanlegal.com

Ing. Pavlína Weidermannová
HR specialista

 • wiedermannova@rowanlegal.com