Rowan Legal

Jiří Beneš
Právní asistent

 • benes@rowanlegal.com

Matěj Blažek
Právní asistent

 • blazek@rowanlegal.com

Linda Coufalová
Právní asistent

 • coufalova@rowanlegal.com

Tereza Hanajová
Právní asistent

 • hanajova@rowanlegal.com

Jan Janků
Právní asistent

 • janku@rowanlegal.com

Tomáš Kasalický
Právní asistent

 • kasalicky@rowanlegal.com

Ondřej Kašpar
Právní asistent

 • kaspar@rowanlegal.com

Karolína Levá
Právní asistent

 • leva@rowanlegal.com

Martin Mezenský
Právní asistent

 • mezensky@rowanlegal.com

Veronika Nováková
Právní asistent

 • novakova@rowanlegal.com

Pavla Pešatová
Právní asistent

 • pesatova@rowanlegal.com

Ing. Veronika Portešová
Právní asistent

 • portesova@rowanlegal.com

Petr Procházka
Právní asistent

 • prochazka@rowanlegal.com

Ivana Řezáčová
Právní asistent

 • rezacova@rowanlegal.com

David Rotrekl
Právní asistent

 • rotrekl@rowanlegal.com

Adéla Uhrinová
Právní asistent

 • uhrinova@rowanlegal.com

Kateřina Zlesáková
Právní asistent

 • zlesakova@rowanlegal.com