Rowan Legal

Matěj Blažek
Právní asistent

 • blazek@rowanlegal.com

Martin Březina
Právní asistent

 • brezina@rowanlegal.com

Michaela Dvořáková
Právní asistent

 • dvorakova@rowanlegal.com

Jakub Hálek
Právní asistent

 • halek@rowanlegal.com

Jan Janků
Právní asistent

 • janku@rowanlegal.com

Jakub Jirovský
Právní asistent

 • jirovsky@rowanlegal.com

Tomáš Kasalický
Právní asistent

 • kasalicky@rowanlegal.com

Jakub Klodwig
Právní asistent

 • klodwig@rowanlegal.com

Martin Mezenský
Právní asistent

 • mezensky@rowanlegal.com

Pavla Pešatová
Právní asistent

 • pesatova@rowanlegal.com

Veronika Portešová
Právní asistent

 • portesova@rowanlegal.com

Ivana Řezáčová
Právní asistent

 • rezacova@rowanlegal.com

Oliver Švolík
Právní asistent

 • svolik@rowanlegal.com

Adéla Uhrinová
Právní asistent

 • uhrinova@rowanlegal.com

Kateřina Zlesáková
Právní asistent

 • zlesakova@rowanlegal.com