Rowan Legal
V lednu vyšlo aktualizované vydání komentáře k zákonu o rozhodčím řížení

2.2.2018

Na přelomu roku vyšlo již druhé vydání komentáře k zákonu o rozhodčím řízení, na kterém se podíleli kolegové Miloš Olík a Martin Janoušek. Aktualizovaná publikace reaguje zejména na dvě zásadní novely, které v roce 2016 významně změnily zákon o rozhodčím…

Nová pravidla rozhodčího řízení ICC mají za cíl zrychlit a zlevnit mimosoudní řešení sporu u ICC

6.9.2017

Autoři: Miloš Olík, Michal Čáp Zdroj: EPRAVO.CZ Celý článek si můžete přečíst zde.

GDPR: Návrh českého zákona nahrazujícího „stojedničku“ je na světě

1.9.2017

Ministerstvo vnitra v předchozích dnech zveřejnilo návrh zákona, který má nahradit současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Návrh nyní čeká meziresortní připomínkové řízení, ve kterém může ještě doznat změn a řada subjektů má prostor se k němu vyjádřit….

Internetový odkaz jako užití díla

31.1.2017

  Vyšlo: Revue pro právo a média Autor: Mgr. Martin Bartoň, koncipient Článek se zabývá právním režimem internetových odkazů, a to především z pohledu práva autora na užití autorského díla a snaží se nalézt odpověď na otázku, zda umístění internetového…

Nové nařízení o evropském příkazu k obstavení účtů pomůže věřitelům

23.1.2017

Článek vyšel v Právním rádci 1/2017 Autor: JUDr. Ing. Miloš Olík, LLM, MCIArb, Mgr. Michal Čáp, LLM, MCIArb Nové nařízení výrazně zvýší šance věřitelů na dobytnost jejich pohledávek v rámci EU. Zavádí totiž možnost, aby věřitel získal evropský příkaz k obstavení…

Konec rozhodčího řízení mezi spotřebitelem a podnikatelem v ČR

16.11.2016

Autor: Miloš Olík, Michal Čáp Vydáno: Právní rádce, 11. 11. 2016 Nedávno byla přijata podstatná novela zákona o rozhodčím řízení, která bude mít za následek zákaz rozhodčího řízení mezi spotřebitelem a podnikatelem. Následující článek shrnuje nedávné legislativní změny týkající se…

PRIVACY SHIELD SPUŠTĚN: PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO USA MÁ NOVÁ PRAVIDLA

7.11.2016

Datum: 5. 10. 2016 Autor: Michal Nulíček, Jan Tomíšek, publikováno na epravo.cz Evropská komise dne 12. 7. 2016 oficiálně schválila program Privacy Shield umožňující snadné předávání osobních údajů vybraným společnostem v USA. O programu se jednalo už od podzimu loňského roku,…

Mediace a velké advokátní kanceláře: co je mediace, jaké jsou její výhody a proč tyto služby nabízet klientům

15.9.2016

Autoři: JUDr. Ing. Miloš Olík, LLM, MCIArb, Mgr. Michal Čáp, LLM, MCIArb Mediace je jedním z alternativních způsobů řešení sporů, jehož cílem je dosažení dohody stran za asistence nestranné, nezávislé a erudované osoby – mediátora. Ten vede strany  v průběhu…

Miloš Olík, Michal Čáp: Comparison of Settlement Efforts by Arbitrators and Mediators

16.8.2016

V srpnovém magazínu ARBITRATION: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management vydávaném Chartered Institute of Arbitrators byl publikován článek autorů Miloše Olíka a Michala Čápa porovnávající možnosti smírného řešení sporů v rozhodčím řízení a mediaci. Celý text si můžete přečíst zde.

Epravo.cz: Sankční snížení pojistného plnění u neživotního pojištění

22.7.2016

Autoři: Miloš Olík, Martin Šubrt Datum: 22. 7. 2016 Institut sankčního snížení pojistného plnění se v pojišťovací praxi objevuje velice často a nezřídka kdy se mu věnují i soudy. Přesto se však na jeho přesnou podobu a využití liší pohledy nejen stran ve…

← Starší příspěvky